Met de komst van de Regionale Talentencentra (RTC), waar de beste talenten uit de langebaan, shorttrack en inline-skaten uit een regio een uniform opleidingstraject wordt geboden op zowel sportief als maatschappelijk vlak, wordt door de KNSB ook nadrukkelijk het meerjarenopleidingsplan (MJOP) onder de loep genomen.

Op dit moment wordt het beleid inzake talentherkenning en ontwikkeling voor alle disciplines verder uitgewerkt in het MJOP. Dit plan zal de komende jaren de basis vormen voor de wijze waarop de KNSB de opleiding voor talenten – van pupil tot senior – op een effectieve en verantwoorde manier wil vormgeven voor zowel trainingen, maar ook voor de opzet van de wedstrijden. Een van de uitkomsten zal zijn dat voor de disciplines langebaan, shorttrack, marathon en inline-skaten geen NK’s voor pupillen worden georganiseerd.

De visie van de KNSB met betrekking tot de organisatie van een officieel NK Pupillen is gestoeld op het concept van ’Long Term Atlete Development’ (LTAD), binnen de schaatsbond vertaald in het meerjaren opleidingsplan. LTAD is gebaseerd op de kennis van de vakgebieden lichamelijke en motorische ontwikkeling, alsmede de geestelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen LTAD worden adviezen gegeven over de meest geschikte momenten waarop bewegingsactiviteiten en trainingsvormen aangereikt dienen te worden, zodat kinderen een optimale ontwikkeling in de sport door kunnen maken.

Een belangrijk advies is dat aan kinderen tot 12-13 jaar vooral activiteiten aangeboden moeten worden, gericht  op de ontwikkeling van motorische basiseigenschappen en op het ervaren van plezier in bewegen. Speelse wedstrijdachtige activiteiten passen hier uitstekend in. Wanneer de wedstrijdactiviteiten echter een dominante plek in het programma krijgen, bestaat het risico dat de accenten in het opleidingsprogramma meer komen te liggen op het  racen en het winnen, dan bij het ontwikkelen van de motorische basiseigenschappen en het plezier in de sport.

Prestatiedruk

Het organiseren van een NK voor pupillen past daarom niet in het KNSB MJOP, omdat zo’n NK vrijwel zeker een extra prestatiedruk voor de jonge schaatsertjes met zich meebrengt. Daarnaast schuilt het gevaar dat er door de omgeving (ouders en trainers) te vroeg te veel mentale druk wordt uitgeoefend op kinderen. Het organiseren van een NK voor pupillen kan tevens leiden tot een druk om al op heel jonge leeftijd te specialiseren op één sportactiviteit. Dat is niet wenselijk met het oog op een brede  sport motorische ontwikkeling (multidisciplinair), maar ontneemt het kind ook de gelegenheid te ervaren waar hij of zij werkelijk het grootste talent voor heeft.

Voor kunstrijden is binnen MJOP vooralsnog een uitzonderingspositie van toepassing, aangezien hier net als bij turnen bij jonge kinderen vaardigheden worden aangereikt die al op jonge leeftijd kunnen worden getoetst. Toch zal het komende jaar ook de opzet van de wedstrijden voor kunstrijders door de KNSB kritisch worden geanalyseerd.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign