Aanstaande woensdag bevinden we ons in de bevoorrechte positie dat we niet één maar twee keer gebruik mogen maken van het stemrecht. De verkiezing van de provinciale staten kunnen jullie wel alleen af, maar voor veel mensen is de verkiezing van het waterschap een stuk lastiger. Houd je van schaatsen, varen en/of vissen, stem dan op Lijst 8 Gewest NH/U KNSB. Samen met de Algemene Waterschapspartij maken zij zich hier sterk voor. Toon Steltenpool voert de lijst aan, maar je kunt natuurlijk ook stemmen op de voorzitter van ijsclub Opperdoes, Dirk Jaap Zwier (nummer 23).

 Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats. Het waterschap gaat over waterbeheer, baggeren, dijken, rioolwaterzuivering en polderwegen. Dat is ook belangrijk voor schaats-, kano- en vaarroutes.

Lijst 8 van KNSB Gewest Noord-Holland/Utrecht met lijstrekker Toon Steltenpool

gaat voor schaats-, kano- en vaarroutes in Hollands Noorderkwartier. Daarbij werkt de KNSB samen met het Watersportverbond en Kanobond.

Hoofdpunten van de KNSB zijn o.a.:

  • Schaats-, kano- en vaarroutes verbeteren. Dammen en duikers vervangen door bruggen met voldoende doorvaarhoogte. Dat is ook goed voor trekroutes van vissen.
  • Tijdens een vorstinval bepaalde gemalen in schaatroutes tijdelijk stil zetten om een betere aangroei van natuurijs mogelijk te maken. Bij andere waterschappen werkt dit goed, maar nog niet bij het HHNK.
  • Baggeren is nuttig. Een goede doorstroming van water is van levensbelang voor mensen, dieren en vissen. Ook is baggeren belangrijk voor doorvaarbare routes.

In het verleden zijn in routes veel belemmingen opgeworpen. Te veel dammen, te kleine duikers en te lage bruggen. Daar hebben schaatsers, kanoërs en liefhebbers van kleine bootjes veel hinder van. Dammen en gemalen vormen blokkades voor trekroutes van vissen zoals schieraal en glasaal.

Sinds 1985 zet de KNSB – samen met het Watersportverbond en de Kanobond – zich in voor het aanpakken van knelpunten in schaats-, kano- en vaarroutes. En met succes. Maar deze klus is nog niet af.

Er zijn zo’n 40 mooie schaatsroutes in Hollands Noorderkwartier. Deze schaatsroutes gaan langs dorpen en poldermolens, door polders en over meren. Bij voorbeeld de Molen- en merentocht die langs De Woudaap bij Krommeniedijk gaat. Wees zuinig op schaatsroutes en poldermolens.

Stem op lijst 8 van KNSB Gewest Noord-Holland/Utrecht

Met vriendelijke groet,
namens Koninklijke ijsclub de Schaats Twisk,

Patrick Metselaar
secretaris

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign