De Marathoncommissie heeft de kalender al weer ingevuld, nog even wachten tot deze definitief is en dan komt deze ook op de website. www.bchoorn.nl/marathon

Het komend seizoen worden weer 9 marathonwedstrijden verplicht met transponder verreden.
Er kan een transponder worden gehuurd voor 15 euro. Voor het huren moet een overeenkomst worden getekend door een meerderjarige. Aan het einde van het seizoen moet de transponder weer worden ingeleverd.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier_competitie_2015-2016

media_xll_2578413
Twee keer zullen de wedstrijden op zaterdagavond worden verreden in combinatie met de wedstrijden van het zesbanentoernooi. Dit betekent dat de wedstrijden voor de competitie om 17:30 uur van start gaan en na 20:00 uur zullen de C1, M1 en D1 rijden in het zesbanentoernooi.

De pupillen AB en CDEF rijden als het mogelijk is weer apart een marathon.
De junioren rijden een marathon over 10 en 12 ronden.
Na een baanverzorging zullen de senioren rijden. C2 en M2.
Als er D1 rijders zijn, dan worden deze toegevoegd aan de C2.
Na de baanverzorging zijn de C1/M1 en C3/M3/D2 aan de beurt.
Een aantal wedstrijden wordt de start van de senioren omgedraaid, kijk hiervoor in de kalender op de website. (Dus C2/D1 en M2 starten later en C1/M1 met C3/M3/D2 eerder)

Voor de categorie junioren en de senioren zijn er tussensprints voor de eerste en tweede plaats waarmee 2 en 1 punt wordt verdiend voor het klassement. Het aantal sprints en moment wordt door de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd meegedeeld.

Nieuw dit seizoen is dat de pupillen AB en Junioren C ook op andere banen van het gewest NH-U mogen rijden. Dus behalve deelnemen aan de competitie van je eigen baan, kan je ook één of meerdere wedstrijd rijden op de ijsbanen van Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Om een indicatie van het aantal rijders te krijgen, graag op het inschrijfformulier aangeven of je hier aan wilt deelnemen. Je krijg alleen op je eigen baan punten voor de competitie, op de andere banen kan je strijden voor de eer en evt. dagprijzen.
Als je wilt meerijden in de marathoncompetitie, vul dan het formulier in. Sla het document op in de map “Documenten” en stuur deze retour naar: marathonhoorn@live.nl

Als je via mail aanmeldt, dan kan de marathoncommissie voorbereidend werk doen en bepalen of er voldoende transponders zijn.

Graag ook de rijders die het zesbanen-toernooi willen rijden, via E-mail op tijd aanmelden.

Als je vorig seizoen hebt gereden en nog in het bezit bent van het beennr, dan hoef je geen borg te betalen en kan je het beennr dit seizoen opnieuw gebruiken. Als je in een andere categorie gaat rijden, dan moet het beennr worden omgewisseld.  Als je dit seizoen niet rijdt, kan je het beennr inleveren.

Het inschrijfgeld voor de senioren (C/D/M) bedraagt  € 15,–  + € 5,– borg voor het nummer.
De categorie pupillen en junioren betalen geen inschrijfgeld, alleen € 5,– borg voor het nummer
Als je al een nummer van vorig seizoen hebt, dan hoef je geen borg te betalen.
Deelname aan competitie + zesbanentoernooi kost € 35,– inclusief nummer (geen borg).

Het inschrijfgeld bij voorkeur via de bank betalen op rekeningnr NL59RABO0329811118 onder vermelding van naam en wedstrijdnr (HNxxxxx).

Betalen van inschrijfgeld, en ophalen van het beennr en evt. transponder kan tijdens de eerste trainingsavond in de jurykamer (5 oktober 17:00 tot 20:00 uur).

Bij inschrijven na 1 oktober wordt het inschrijfgeld verhoogd met 5 euro, dus zorg ervoor dat het formulier op tijd wordt verstuurd.

Mvg,
Marathon Commissie Hoorn.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign