Beste leden van de STG graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van STG Koggenland,

Er is het afgelopen seizoen veel gebeurt en dat willen wij natuurlijk met u delen. En er staat veel te gebeuren in 2015-2016

Daarom nodigen wij u dan ook van harte uit voor deze algemene leden vergadering 

¨ Jaarvergadering (club) 28 september 2015 in Nibbixwoud (ijsbaan).  

¨  Abonnementen halen 19.00-20.00 uur.

¨  ALV aanvang 20.00-uur.

 

Agenda:19.00-20.00 Ophalen Abonnementen (kleding)20.10 Aanvang ALV

  1. Opening
  2. Notule vorige vergadering (2014)
  3. Jaarverslag wedstrijdsecr.
  4. Jaarverslag Penningmeester
  5. Verslag Kascommissie -Benoeming Kascommissie
  6. Begroting 2015-2016
  7. Contributie 2016-2017
  8. Bestuursverkiezing 2015-2016

Aftredend – Ellen Brouwer Aftredend – Jenny Benneker  beide na het seizoen 2015-2016

  1. Rondvraag

 

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign