Bochtenclinics

Zoals vanouds geeft STG Koggenland weer extra aandacht aan de bochten. We organiseren 5 bochtenclinics zondagmorgen

Deze zullen plaatsvinden op:  zie ook agenda 

1 november

29 november

13 december

10 januari

31 januari

Locatie, ijsbaan De Westfries, ijshockeybaan

Tijdstip 8.00 tot 9.15, wees dus op tijd aanwezig ivm inlopen ed

 

Benodigdheden om hieraan deel te kunnen nemen,

Lidmaatschap van STG Koggenland, STG Koggenland trainingsjasje, helm, scheenbeschermers, handschoenen

 

Bestemd voor,

Alle pupillen en jonge junioren van STG Koggenland,

 

Doelstelling:

Een goede bocht te leren lopen

Onder bezielende leiding van:

Henk Klepper

Verder verzoeken wij de ouders van de rijders die hieraan meedoen ons te helpen met het plaatsen van de beschermingskussen, pylonen ed.

 

Aanmelden:

Via een mail naar wedstrijd@www.stgkoggenland.nl en dan graag de presentielijst even tekenen op de baan

Betaling: je wordt verzocht de € 25,00 over te maken op het rekeningnummer van STG Koggenland NL21 RABO 0368 9589 65 onder vermelding van je voor en achternaam

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign