We willen een gezonde financiële basis creëren voor de toekomst’

De KNSB gaat 1,7 miljoen bezuinigen op de kosten. Dat komt voornamelijk neer op een afslanking van de organisatie. Het bondsbureau zal krimpen met circa 30 procent. Net als bij veel andere sporten heeft de schaatssport te maken met structureel teruglopende inkomsten, zoals het verder afnemen van sponsorinkomsten en subsidies als Lottogelden. De markt is veranderd en we gaan ons daar nu op aanpassen. De KNSB wil een gezonde financiële basis creëren voor de toekomstige organisatie van de schaatssport.


Een groot deel van de bezuinigingen van 1,7 miljoen wordt structureel bespaard door de personeelslasten te verlagen. Vandaag is het personeel van de KNSB ingelicht over de bezuinigingsplannen en het banenverlies. Concrete invulling op individueel niveau vindt de komende weken plaats.

Inzet op groeiscenario
In april 2014 heeft de Ledenraad van de KNSB besloten om in te zetten op een zogenaamd groeiscenario, het investeren uit eigen vermogen om de ambities verder te kunnen realiseren op het gebied van topsport, sportparticipatie en fanbeleving. Er is afgesproken om in november 2015 te evalueren. In die evaluatie is geconstateerd dat er, ondanks de vorderingen die zijn gemaakt op de diverse ambities, nog stappen nodig zijn om dit te vertalen naar structurele nieuwe inkomsten.

Theo Fledderus, interim algemeen directeur KNSB: “Samen met onze partners zijn er mooie resultaten geboekt om de prestaties en het plezier in de schaatssport te bevorderen. Net als bij veel andere sporten hebben we te maken met teruglopende sponsorgelden en subsidies als Lottogelden. De terugloop van het aantal leden heeft een beperkt effect op de teruglopende inkomsten. Het nog uitblijven van structurele nieuwe inkomsten maakt dat we als KNSB genoodzaakt zijn om af te slanken. Prioriteit is nu om een gezonde financiële basis te creëren. Van daaruit werken we aan de toekomst voor de schaatssport met nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.”

Over de KNSB
De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich als nationaal overkoepelend orgaan actief in voor de verdere versterking en promotie van de schaats- en inline-skatesport in al zijn facetten. Op dit moment werken er 50FTE op het bondsbureau van de KNSB samen met onze partners aan de ambities op het gebied van topsport, sportparticipatie en fanbeleving.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign