Onderstaande kwamen we tegen bij een van onze starters, deze brief/mail, ach het is een beetje zielig,  maar aan de andere kant leren onze pupillen, tussen de 6 en 12 jaar,  wel ENGELS.

Wij hopen dat er goed is over nagedacht en wat de achterliggende gedachten hier van zijn, horen we nog wel .

Schaatsen heerlijk een Hollandse sport met een internationaal tintje, o ja misschien kan de boodschapper wel geen Nederlands

Beste collega Starters,

In de laatste bijeenkomst heb ik U verslag gedaan van de bijeenkomst van de starters die op de landelijke kalender actief zijn.

Daarin heb ik u nedegedeeld dat de startcommando’s “naar de start” en “klaar” vanaf november 2015 in alle wedstrijden in het Engels dien te worden gegeven.

Dus ook op groep-, klub- en  pupillen wedstrijden

//Zie op de KNSB/site het Internationale Wedstrijdreglement, onderdeel Specifieke Bepalingen Hardrijden Langebaan, Art. 255 voor de tekst.

Dit artikel is ook op de Nationale wedstrijden van toepassing.

In de vergadering van het Sectiebestuur LB-KB van afgelopen woensdag 4 februari 2015 is besloten om met ingang van het seizoen 2015/2016 bij alle wedstrijden op de Nederlandse ijsbanen de startcommando´s in het Engels te geven.

 

Ik vernam dat dit echter nog niet werd toegepast in ons gewest.

Vandaar deze mail om nogmaals hier op te wijzen dat de commando’s bij alle wedstrijden in het Engels dienen gedaan te worden.

Tevens aan jullie , de starters op de gewestelijke kalender, en de vijf contactpersonen, om dit verder uit te dragen naar de overige starters op onze 5 banen van het gewest Noord Holland Utrecht..

Mochten er hierover vragen zijn of anderszins, dan kan je dat naar mij mailen.

Ik zal zo goed mogelijk die vragen naar de juiste personen doorsturen.

 

met vriendelijke groet,

de boodschapper,

 

 

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign