STG Koggenland is op zoek naar leden of geïnteresseerden die aan de slag willen als jurylid, starter of scheidsrechter

binnen de Schaatssport. Tijdens wedstrijden moeten er gecertificeerde juryleden zijn en als we hier niet aan voldoen

worden de wedstrijden ongeldig verklaard.

Bij voldoende deelname wordt deze cursus komende herfst in De Westfries te Hoorn gegeven.

We hopen dan ook dat je je aanmeld! Doe het zo snel mogelijk!

De basisjury-opleiding is een opleiding tot uitvoerend jurylid. Tijdens deze opleiding verkrijg je alle kennis en vaardigheden

die nodig zijn voor het uitoefenen van de verschillende functies in de verschillende disciplines. Na de opleiding tot basis

jurylid is het mogelijk om een vervolgopleiding te doen, denk bijvoorbeeld aan de opleiding tot starter op baan/club niveau

en de scheidsrechter op regionaal/gewestelijk niveau.

 

BASIS JURY OPLEIDING

 

De functie van een jurylid:

Als uitvoerend jurylid kun je meerdere functies vervullen en begeleid je de wedstrijd onder leiding van de scheidsrechter.

 

Basis jury opleiding Disciplines:

De basis jury opleiding is een opleiding tot uitvoerend jurylid. Tijdens deze opleiding verkrijg je alle kennis en vaardigheden

die nodig zijn voor het uitoefenen van de verschillende functies. In het onderstaande overzicht kun je zien welke functies jij

kunt uitoefenen na het afronden van de basis jury opleiding:

 Langebaan

 • Jurylid tijdwaarneming
 • Rondenteller
 • Bochtencommissaris /kruisingscontroleur
 • Commissaris van aankomst
 • Commissaris van vertrek
 • Kruispuntwisselwachter

 

Je wordt opgeleid en beoordeeld op de volgende kerncompetenties:

 • Toepassen van regels en reglementen
 • Samenwerken in een team

 

Met basis jury certificaat kun je doorstromen naar een opleiding tot scheidsrechter of starter.

 

Workshops

De opleiding bestaat uit totaal 3 workshops. Tijdens de eerste 2 workshops worden de onderwerpen, reglementen

en vaardigheden behandeld die nodig zijn om in de praktijk aan de slag te gaan. Na de 2e  workshop begint de praktijkperiode

waarin de praktijkopdrachten van de PVB’s uitgevoerd worden. Tijdens de 3e  workshop is er de mogelijkheid jouw

praktijkervaringen te delen. De workshops vinden plaats op een doordeweekse avond of op zaterdagmorgen, data en locatie

worden voorafgaande aan de opleiding bekend gemaakt.

 

Toets

Tijdens de 3e workshop maak je een kennistoets over de belangrijkste reglementen. Deze toets dien je voldoende

beoordeeld op te nemen in je portfolio.

 

Leren in de praktijk

De KNSB vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de basis jury opleiding is dan ook om

in de verschillende functies wedstrijden in jouw discipline te begeleiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte

stageplaats en een praktijkbegeleider. De KNSB docent kan jou hierin ondersteunen. Jouw praktijkbegeleider observeert jouw

terwijl je de functies uitvoert. Afhankelijk van jouw ervaring laat je een functie direct beoordelen of oefen je eerst een aantal keer.

 

Afronding en beoordeling

Naast de stages maak je nog een aantal opdrachten en verzamel je het geheel in je portfolio. De beoordeling van de basis jury

opdrachten bestaat uit een portfoliobeoordeling door de KNSB docent.  Wanneer alle onderdelen in je portfolio voldoende zijn

beoordeeld, wordt een certificaat uitgereikt. Je hebt recht op één herkansing.

De opleiding kan in principe in 2 maanden worden afgerond.

 

 

Met Vriendelijke Groeten,

Het STG Koggenland bestuur.

 

 1. 13 juli 2016

  Hallo, ik heb hier wel belangstelling voor.
  vr. gr.
  Kees Brandhoff

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign