Agenda Algemene jaarvergadering STG KOGGENLAND

 September 28, 2016  

Locatie:   Kantine “Het Sluisven”

vervangerIjsclub Nibbixwoud, Oosterwijzend 24 1688 1688DA  Nibbixwoud   Agenda

Voorafgaand aan de ledenvergadering kunnen vanaf 19.00 – 20.00 de abonnementen opgehaald worden. Zowel voor de recreanten als voor de wedstrijdrijders. En kunnen er STG Koggenland trainingsjasjes worden ingeleverd, opgehaald en/of omgeruild. Ook vragen wij u om u tijdens de uitreiking van de abonnementen op te geven als vrijwilliger om te helpen bij de wedstrijden. We hebben uw hulp hierbij heel hard nodig. Geef u alvast op!!!

 

20.10 Aanvang ALV

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (2015)
 3. Jaarverslag wedstrijdsecr.
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag Kascommissie -Benoeming Kascommissie
 6. Begroting 2016-2017
 7. Contributie 2017-2018
 8. Bestuursverkiezing 2016-2017Aftredend niet herkiesbaar  – Ellen Brouwer  – Voorstel door het bestuur Peter BontropAftredend niet herkiesbaar – Jenny Benneker – Voorstel door het bestuur Petra van Duin Dam

  Tussentijds Aftredend en niet herkiesbaar – Arianne Vriend – Voorstel door het bestuur Hermen Oussoren

  Aftredend en niet herkiessbaar – Jan Mulder

  Het bestuur stelt voor dat minimaal 24 uur voor de vergadering nieuwe tegenkandidaten zich kunnen aanmelden.

 • Bestuurs wisselingen:
 • Fred Berlijn (vice Voorzitter wordt Voorzitter)
 • Tjasso Druijf (Voorzitter wordt Vice Voorzitter)
 1. Rondvraag

De mogelijkheid bestaat dat er een pauze wordt ingelast

Met vriendelijke groeten,

Hetty en Kees Koomen

Ledenadministratie STG Koggenland

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign