Bij deze nodigen we al onze leden uit voor het bijwonen van de:

Algemene Ledenvergadering van STG Koggenland

Woensdag 19 september 2018, aanvang 20:15

Locatie: Kantine “Het Sluisven” IJsclub Nibbixwoud,
Oosterwijzend 24
1688 DA Nibbixwoud

Komt allen want we zien graag zoveel mogelijk leden op de Algemene Ledenvergadering van STG Koggenland!

De Baan Vereniging Hoorn (BVH) heeft de abonnementen registratie overgenomen van Het Gewest NHU.
Er zullen in het nieuwe seizoen geen pasjes uitgedeeld worden.

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag
4. Jaarrekening
5. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie
6. Begroting
7. Contributie
8. Bestuursverkiezing
Reeds afgetreden voorzitter: Fred Berlijn
Voorstel nieuwe voorzitter: Ed Entius

Aftredende bestuursleden ledenadministratie: Hetty en Kees Koomen
Voorstel nieuw bestuurslid Ledenadministratie: Willy Schurink

Voorstel nieuwe secretaris: Eric van Komen

Tegenkandidaten kunnen zich via deze link melden (tot 24 uur voor de vergadering).

9. Rondvraag

Met vriendelijke groeten,

Willy, Hetty en Kees
Ledenadministratie STG Koggenland

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign