We gaan weer met elkaar trainen! Helaas geldt dat niet voor iedereen, maar het begin is er. Er zijn twee leeftijdsgroepen die op woensdag om 19.00 uur mogen trainen:
– kinderen t/m 12 jaar
– jongeren van 13 tot en met 18 jaar

  • We gaan starten met de zomertraining, ook wel landtraining genoemd. Zodra wij meer informatie hebben over de wieler- en skeelertrainingen, krachttraining en Shorttrack, Informeren wij je hierover. In deze nieuwsbrief meer informatie over de landtraining en een duidelijk protocol voor de trainingen dat iedereen zal moeten opvolgen.
    Wanneer je mee wilt doen aan de landtraining dan moet jij je opgeven via wedstrijd@stgkoggenland.nl. Dit doe je voor elke training waaraan je mee wilt doen. Elke keer weer. Niet opgeven = niet meedoen!
  • Je geeft bij de aanmelding jouw naam en je geboortedatum door. Daarnaast de naam en het telefoonnummer van (een van) je ouders die wij kunnen bellen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een blessure, waarbij alleen jouw ouders hulp mogen bieden.
  • Tijdens de trainingen is een coördinator aanwezig. Deze persoon ziet er op toe dat alles volgens de protocollen verloopt en dat wij met elkaar de regels uitvoeren.
    Die laatste zin is heel belangrijk. Met elkaar trainen houdt in dat we samen de regels opvolgen. Indien we dit niet doen, kan de gezondheid van mensen op het spel gezet worden en kunnen trainingen worden verboden. Dat wil je toch niet. Samen trainen is het leukste wat er is!!

Lees hier het hele protocol.

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign