Inschrijfformulier shorttrack 2020 - 2021

Gegevens:

Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon / mobiel:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Ik wil trainen op: (meerdere keuzes mogelijk)
Schorttrack
Relatienummer KNSB (heb je geen relatienummer, vul dan in: "geen relatienummer")
Lid van natuurijsvereniging (naam en plaats):
 
Ik geef toestemming om herkenbaar in beeld te worden gebracht op afbeeldingen gepubliceerd door het bestuur van STG Koggenland
 
Lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk 2 juni schriftelijk is opgezegd.