Gegevens:

  Voor- en achternaam:
  Man/vrouw:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoon/mobiel:
  E-mailadres:
  Geboortedatum:
  Ik wil trainen op: (meerdere keuzes mogelijk)
  Langebaan
  *
   
  Schorttrack
   
  Relatienummer KNSB (heb je geen relatienummer, vul dan in: "geen relatienummer")
  Lid van natuurijsvereniging (naam en plaats):
   
  Ik geef toestemming om herkenbaar in beeld te worden gebracht op afbeeldingen gepubliceerd door het bestuur van STG Koggenland
   
  Lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk 2 juni schriftelijk is opgezegd.
  * Wilt u ook aangeven als uw kind op donderdag komt trainen? Dan kunnen wij een indeling met trainers maken. U dient zelf voor de toegang (bijv. scholierenpas) te zorgen.