Secretaris

Eric van Komen

06 – 51 18 23 80

Voorzitter

Ed Entius

06 – 12 97 03 53

Penningmeester

Petra van Duin-Dam

06 – 25 05 27 66

Bestuurs- en commissieleden

Wedstrijdsecretariaat

Maite van Komen / Laura Schilder

Vicevoorzitter

Tjasso Druijf

0229 – 573 701

Coördinator Interclubs

Rinske Esselink

Trainerscoördinator

VACATURE

Shorttrackcoördinator

Anouk Karel

Vertrouwenspersoon

Ariane Vriend

06 – 12 70 23 79

Ledenadministratie

Robert Stumpel

PR-Sponsoring

Erik Duiker

Jurycoördinator

Ron Baas

Commissielid shorttrack

VACATURE

Kleding

Erik Duiker / Petra van Duin – Dam

District afgevaardigde

Arjan Molenaar

Insturen van jouw verhaal
en algemene informatie

info@stgkoggenland.nl