Secretaris

Eric van Komen

06 – 51 18 23 80

Voorzitter

Ed Entius

06 – 12 97 03 53

Penningmeester

Petra van Duin-Dam

06 – 25 05 27 66

Bestuurs- en commissieleden

Wedstrijdsecretariaat

Hermen Oussoren

06 – 41 22 42 27

Vicevoorzitter

Tjasso Druijf

0229 – 573 701

Coördinator Interclubs

Jolanda Steltenpool-Kuip

Trainerscoördinator

VACATURE

Vertrouwenspersoon

Ariane Vriend

06 – 12 70 23 79

Ledenadministratie

Willy Schurink

PR-Sponsoring

VACATURE

Jurycoördinator

Erik Duiker

Kleding

Petra van Duin – Dam

06 – 25 05 27 66

District afgevaardigde

Arjan Molenaar

Insturen van jouw verhaal en algemene informatie

info@stgkoggenland.nl