vervanger-150x150

Aanmelden

Proefles

Ben je jeugd- of recreatief schaatser en toe aan de volgende stap in het ontwikkelen van je schaatstechniek? Kom dan eens kijken bij de trainingen van STG Koggenland of meld je direct aan voor een proefles. Dit kan door langs te komen op de ijsbaan tijdens vermelde trainingsuren of voor een proefles door een mail te sturen aan Willy Schurink

Geef daarbij aan welke dag je voorkeur heeft en wat je leeftijd is. In overleg met de trainers zal dan het meest geschikte moment met je worden afgestemd.

 Lid worden?

Heb je definitief besloten aan je schaatstechniek te willen werken, of denk je eraan wedstrijden te gaan schaatsen? Dan is lid worden van STG Koggenland de juiste keuze. Download het inschrijfformulier, vul deze compleet in en mail deze naar Willy Schurink: ledenadmin@stgkoggenland.nl (voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen met tel.: 06 – 40 90 85 36)

 Abonnementen

Voor ieder uur dat je wilt trainen moet je een abonnement afnemen. Er is hierbij geen verschil of je nu wilt deelnemen aan wedstrijden of alleen wil trainen. Als je één keer per week wilt trainen, kies je het 1e abonnement (basis). Wil je vaker trainen, dan kies je aanvullend het aantal vervolgabonnementen. De prijs voor de aanschaf van een vervolgabonnement (per keer meer trainen) is gunstiger dan het basisabonnement. Kijk wel goed op welke momenten je kunt/mag trainen bij de keuze van vervolg-/selectieabonnementen. Op sommige trainingsuren gelden normtijden (CF/YF). Je kunt ook kiezen voor een toerschaatsabonnement. Hiermee kun je niet deelnemen aan wedstrijden, tenzij hiervoor online een eenmalige daglicentie bij de KNSB wordt aangeschaft.

Als je wel wedstrijden wilt schaatsen dan moet je per seizoen naast een abonnement, een individuele wedstrijdlicentie (online) aanschaffen bij de KNSB. Hiervoor moet je op mijnKNSB een account aanmaken met het relatie/licentienummer dat je via de ledenadministratie hebt ontvangen. Dit is niet mogelijk/toegestaan voor het recreantenabonnement TRSMA/TRSVR. Een maand voor afloop van deze licentie krijg je via de KNSB een herinnering met de vraag om deze te verlengen. NB. Vergeet niet de disciplines waarin je deelneemt te selecteren en de vereniging hieraan te koppelen.

In combinatie met de zelfstandig online aan te vragen KNSB-licentie ben je startgerechtigd om aan wedstrijden in de KNSB disciplines (langebaan, marathon, shorttrack en skeeleren) deel te nemen. Inschrijven voor langebaan wedstrijden doe je online, zelfstandig via https://inschrijven.schaatsen.nl

Het 2de abonnement is nu veel goedkoper. Dus meer schaatsen voor je geld!

Ook is de mogelijkheid er voor de pupillen en junioren om op donderdagmiddag deel te nemen aan een training onder begeleiding van een STG Koggenland trainer. Hiervoor dient men zelf een scholierenpas (t/m 16 jaar) of entreekaartje te kopen aan het loket van de ijsbaan. Deze mogelijkheid dient echter altijd in combinatie te zijn met een regulier Trainings- of Wedstrijd abonnement.

De training op deze middag is op het publieksuur. Er is voor de ouders dan de mogelijkheid om zelf ook hun rondjes te rijden. Uiteraard tegen entree kosten.

De tijden zijn van 16:30 tot 17:30 zijn, met als advies rond 16:15u in te lopen/rijden.

Het IJs- of Clubfaciliteiten abonnement (SLBDI/SLBDO)

Voor iemand die in het 2018-2019 seizoen, op basis van punten (gereden tijden), recht heeft op een ijs- of clubfaciliteiten abonnement gelden geen aparte tarieven. Voor ieder uur dat u wilt trainen dient u een vervolg- en/of een selectieabonnement af te nemen:

  • IJsfaciliteiten (YF): training op dinsdag en/of donderdag
  • Clubfaciliteiten (CF): alleen op dinsdag

Let op! U dient altijd een 1e (basis) abonnement af te nemen voor training op maandag of woensdag!

Baanselectie (BS) langebaan en marathon en C-selectieleden moeten een aparte eigen bijdrage betalen aan de BVH (Baanvereniging Hoorn), hetgeen recht geeft op de extra activiteiten/middelen voor selectieleden.

Hiervoor ontvangt u rechtstreeks van de BVH een factuur. Selectieabonnementen worden aangevraagd bij STG Koggenland, na uitnodiging van de BVH of Koggenland en worden gefactureerd door STG Koggenland aan betreffende leden, samen met de andere abonnementen, contributie en dergelijke.

De abonnementen in het seizoen 2019-2020 zijn als volgt:

Abonnement  Dag Tijd  Categorieën
LWDMA1800 Maandag 18:00 – 19:15 Pupillen
LWDMA1930 Maandag 19:30 – 20:45 Junioren C t/m masters
TRSMA2100 Maandag 21:00 – 22:15 Recreanten/Toerschaatsers
SLBDI1800 Dinsdag 18:00 – 19:15 Alleen met geldige YF/CF
LWDWO1800 Woensdag 18:00 – 19:15 Pupillen t/m masters
Scholierenpas Donderdag 16:30 – 17:30 Pupillen/junioren i.c.m. LWDxx
SLBDO1800 Donderdag 18:00 – 19:15 Alleen met geldige YF
TRSVR1900 Vrijdag 19:00 – 20:00 Recreanten/Toerschaatsers
SHTVR1815 Vrijdag 18:45 – 19:45 Shorttrack, alle categorieën
SHTVR1915 Vrijdag 19:15 – 20:15 Shorttrack, alle categorieën

LWD = Training & Wedstrijd / SLB = IJsfaciliteiten/Clubfaciliteiten altijd i.c.m. 1abo LWDxx
YF/CF normen zie Baanverniging Hoorn (schaatsenhoorn.nl: IJsfaciliteiten en Clubfaciliteiten)

Tarieven seizoen 2019-2020

Categorie 1eabonnement Vervolg / selectie abonnement Contributie Trainingsjas Borg trainingsjas
Pupillen A t/m F € 154,00 € 75,00 € 55,00 € 7,50 € 20,00
Junioren C (*) € 192,00 € 80,00 € 60,00 € 7,50 € 20,00
Junioren B € 192,00 € 80,00 € 65,00 € 7,50 € 20,00
Junioren A € 192,00 € 80,00 € 65,00 € 7,50 € 20,00
Neo Senioren € 255,00 € 110,00 € 80,00 € 7,50 € 20,00
Senioren € 255,00 € 110,00 € 85,00 € 7,50 € 20,00
Masters € 255,00 € 110,00 € 85,00 € 7,50 € 20,00
Maandag Vrijdag
Recreanten junioren € 83,00 € 70,00 Zie categorie € 7,50 € 20,00
Recreanten senioren € 90,00 € 75,00 Zie categorie € 7,50 € 20,00

(*) Rijders bij selecties, trainend op de baan Hoorn en van commerciële merkenteams krijgen een korting op de verenigingscontributie en betalen het tarief vermeld bij Junioren C.

Contributie STG Koggenland is onder voorbehoud van goedkeuring ALV, voorafgaand aan het schaatsseizoen (winter) in september.

Na 1 januari lid worden?
Dat kan voor 50% van de contributie van STG Koggenland en 60% van de abonnementstarieven. De kosten en borg voor het trainingsjasje blijven gelijk.

 Lidmaatschap natuurijsvereniging

STG Koggenland is ontstaan uit de plaatselijke natuurijsverenigingen van het district Medemblik en wordt door deze gesteund. STG Koggenland leden hebben daardoor de plicht om ook lid te zijn van één van de plaatselijke natuurijsverenigingen uit het district Medemblik. Woon je in een ander district, dan mag dat een natuurijsvereniging uit het eigen District zijn. Geef op het aanmeldingsformulier aan van welke natuurijsvereniging je lid bent.

 Het STG Koggenland trainingsjasje

Ieder lid is verplicht het jasje af te nemen en te dragen, tijdens alle trainingen en wedstrijden. Uitgezonderd zijn leden met ijs- of clubfaciliteiten die in de CS/BS-selectie of commerciële ploeg zitten.

Bij afname van het jasje wordt een borg van € 20,00 gerekend. De teruggave van deze borg wordt gedaan na inlevering ervan, zonder schade, bij beëindiging lidmaatschap. Daarnaast wordt er, vanaf het 1e jaar, ieder jaar een bijdrage van € 7,50 bij de contributie opgeteld zodat we uiteindelijk om de 5 jaar de gehele vereniging weer een nieuw jasje kunnen aanbieden. Men heeft het recht om het jasje (schoon en heel) om te ruilen indien het niet meer past. Ga zorgvuldig met het jasje om en gebruik deze waarvoor het bedoeld is. Oneigenlijk gebruik van het jasje of schade/verlies leidt tot verlies van de borg. Jasjes zijn te verkrijgen op de avond voor aanvang van de jaarvergadering welk in september plaats vindt. Daarna alleen op afspraak met de penningmeester:

Petra van Duin-Dam

E-mail: penningmeester@stgkoggenland.nl

Telefoonnr: 06-25052766

Categorie indeling

Als peildatum geldt de leeftijd, die voor 1 juli aan het begin van het schaatsseizoen is bereikt. Voor seizoen 2019-2020 geldt:

Categorie Leeftijd Datum
Pupil F t/m 7 1-7-2011 en jonger
Pupil E 8 t/m 8 1-7-2010 t/m 30-6-2011
Pupil D 9 t/m 9 1-7-2009 t/m 30-6-2010
Pupil C 10 t/m 10 1-7-2008 t/m 30-6-2009
Pupil B 11 t/m 11 1-7-2007 t/m 30-6-2008
Pupil A 12 t/m 12 1-7-2006 t/m 30-6-2007
Junior C 13 t/m 14 1-7-2004 t/m 30-6-2006
Junior B 15 t/m 16 1-7-2002 t/m 30-6-2004
Junior A 17 t/m 18 1-7-2000 t/m 30-6-2002
Neo Senior 19 t/m 22 1-7-1996 t/m 30-6-2000
Senior 23 t/m 38 1-7-1980 t/m 30-6-1996
Master 38 t/m 30-6-1980 en ouder

De KNSB wedstrijdlicentie

De zelfstandig, online aan te vragen wedstrijdlicentie is geldig voor alle disciplines.

De licentie dient door de rijd(st)er zelf te worden aangevraagd bij de KNSB en jaarlijks rond dezelfde datum via https://mijn.knsb.nl/login te worden verlengd.

Dit wordt niet door de ledenadministratie van STG Koggenland geregeld en de betaling dient dan ook rechtstreeks met de KNSB voldaan te worden.

Info hierover kunt u vinden op: https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie

Leden van STG Koggenland die na 1 juli in het bezit zijn van een geldige wedstrijdlicentie hebben daarmee toegang tot de langebaan, shorttrack en marathon wedstrijden. 

Een goed verloop van de wedstrijden

Voor een goed verloop van de wedstrijden hebben wij veel vrijwilligers nodig. Wij doen dan ook een vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden, ouders of andere bekenden om zich aan te melden bij het bestuur om te assisteren bij de wedstrijden. Zonder klokkers, starter, scheidsrechter en andere vrijwilligers kunnen er geen wedstrijden worden gereden.

Vanaf de start van het seizoen zal er een juryschema worden opgesteld en leden die wedstrijden rijden automatisch 1-2 keer per seizoen ingedeeld/opgeroepen gaan worden. Dit om zo de inspanning voor een ieder beperkt te houden, zoals bij meer sporten/verenigingen het geval is. We houden rekening met voorkeursdata, indien opgegeven. Dit betekent dat als u zelf een wedstrijd rijdt, u hiervoor iemand dient aan te leveren (een vriend(in), ouder, grootouder etc). Of uiteraard wisselen met een ander lid die op een ander moment staat ingedeeld. Een ieder blijft zelf verantwoordelijk voor vervanging. Zo blijft het organiseren van wedstrijden mogelijk. Wij hopen dat op deze manier genoeg ondersteuning te krijgen en een “afkoop”-regeling, zoals bij vele andere sporten het geval is, te voorkomen.

Aan- en afmeldingen kunnen worden gemaild naar: jury@stgkoggenland.nl

Marathon wedstrijden

Marathon wedstrijden worden niet door STG Koggenland georganiseerd maar door de marathoncommissie van IJsbaan De Westfries. Hiervoor dient men zich bij de marathoncommissie op te geven.

Voor meer informatie zie de website van de BVH, sectie marathon: www.schaatsenhoorn.nl (marathon)

Shorttrack trainingen

Als lid van STG Koggenland is in Hoorn de mogelijkheid om te kiezen voor shorttrack. De trainingstijden (winter) zijn vrijdagavond van 18:15-19:15 en van 19:15-20:15.

Abonnementen in de winter kennen dezelfde prijzen als bij Langebaan voor 1e en vervolgabonnement. Daarnaast zijn er zomerabonnementen beschikbaar. Voor meer informatie:

E-mail:             info@schaatsenhoorn.nl

Website:          https://www.schaatsenhoorn.nl 

Aanvraag abonnement(en) 2019-2020

Leden die vorig jaar al 1 of 2 abonnementen afnamen en voor 1 september 2019 reageren zijn verzekerd van hun abonnementen voor het nieuwe seizoen. Vanaf 1 september worden de dan nog beschikbare abonnementen op volgorde van aanmelding verstrekt.

Wij verzoeken u daarom onderstaand inschrijfformulier op tijd in te vullen (eventuele onjuistheden te wijzigen) en (bij voorkeur per mail) te verzenden naar:

Ledenadministratie STG Koggenland

Willy Schurink

Tel.: 06 – 40908536

ledenadmin@stgkoggenland.nl

Let op! Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, indien geen schriftelijke opzegging per vastgestelde datum is ontvangen. Dit geldt niet voor de abonnementen, welke jaarlijks moeten worden opgegeven middels het inschrijfformulier.

  Gebruik beeldmateriaal

STG Koggenland maakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten foto’s en ander beeldmateriaal. Deze worden gebruikt op onze website, social media etc. Dit uitsluitend ter promotie van onze vereniging.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik hiervan, dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven. Wij wijzen erop dat we uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de beelden die ons bestuur verspreid. Wij hebben geen invloed op de activiteiten door andere partijen.
U kunt ieder seizoen op het inschrijfformulier kenbaar maken indien u geen herkenbare weergave wenst. Wij wijzen erop dat bij invullen hiervan we geen selectieve publicaties ondersteunen per medium, zoals niet op social media, maar wel in de krant of nieuwsbrief.

  Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschap kan worden opgezegd gedurende het seizoen, echter tenminste 4 weken voor beëindiging van ons boekjaar, lopende van 1 juli t/m 30 juni. De opzegging zal uiterlijk 2 juni schriftelijk moeten zijn ontvangen door de ledenadministratie: ledenadmin@stgkoggenland.nl.
Uiteraard waarderen wij het als u hiervoor ook uw reden aangeeft.
Vindt de opzegging na genoemde datum plaats, dan bent u de contributie van het opvolgende seizoen verschuldigd.

  Toegangspassen

Afgelopen seizoen werden de toegangspassen vanuit de abonnementenadministratie naar de mailadressen gestuurd.
Met ingang van het nieuwe seizoen verandert dit door het gebruik van de schaatsenhoorn app die iedereen kan downloaden. Deze app is beschikbaar voor Android en IOS. Na inloggen op de app (een keer per seizoen) ziet de schaatser/trainer automatisch de QR-code op het scherm en daarmee kan hij/zij naar binnen. Meer informatie over de app volgt later.
Als een schaatser/trainer geen telefoon mee wil nemen dan print hij/zij de code en neemt hij/zij de print mee.