Aanmelden

Proefles

Ben je jeugd- of recreatief schaatser en toe aan de volgende stap in het ontwikkelen van je schaatstechniek? Kom dan eens kijken bij de trainingen van STG Koggenland of meld je direct aan voor een proefles. Dit kan door een mail te sturen aan onze ledenadministratie: ledenadmin@stgkoggenland.nl

Geef daarbij aan welke dag je voorkeur heeft en wat je leeftijd is. In overleg met de trainers zal dan het meest geschikte moment met je worden afgestemd.

 Lid worden?

Heb je definitief besloten aan je schaatstechniek te willen werken, of denk je eraan wedstrijden te gaan schaatsen? Dan is lid worden van STG Koggenland de juiste keuze. Vul het inschrijfformulier volledig in en klik op verzenden (voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen met tel.: 06 – 25 05 27 66)

Tarieven

Als lid van STG Koggenland ontvang je in september/oktober een factuur waarop de contributie, de afgenomen abonnementen, de KNSB bijdrage en een bijdrage voor het kledingfonds in rekening worden gebracht. Met ingang van het seizoen 2020-2021 hebben wij het shorttrack onder onze vleugels genomen.
Daarom zijn er met ingang van dit seizoen 3 varianten in de contributie. Klik hier voor meer informatie.

Toegangspassen

Na het verwerken van de aanvraag kunt u uw toegangspas downloaden via de ClubbApp. Deze app is beschikbaar voor Android en IOS. Je logt in via het e-mailadres dat u op het inschrijfformulier heeft opgegeven. Na inloggen op de app (een keer per seizoen) ziet de schaatser/trainer automatisch de QR-code op het scherm en daarmee kan hij/zij naar binnen. Je kunt meerdere passen (bijvoorbeeld voor jekinderen) op één e-mailadres hebben.

Het staat je vrij om de code uit te printen en te tonen, als je je telefoon niet mee wilt nemen naar de baan.

Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschap kan worden opgezegd gedurende het seizoen, echter tenminste 4 weken voor beëindiging van ons boekjaar, lopende van 1 juli t/m 30 juni. De opzegging zal uiterlijk 2 juni schriftelijk moeten zijn ontvangen door de ledenadministratie: ledenadmin@stgkoggenland.nl.
Uiteraard waarderen wij het als je hiervoor ook je reden aangeeft.
Vindt de opzegging na genoemde datum plaats, dan ben je de contributie van het opvolgende seizoen verschuldigd.

Aanvullende bepalingen

Het STG Koggenland trainingsjasje

Ieder lid is verplicht het jasje af te nemen en te dragen, tijdens alle trainingen en wedstrijden. Uitgezonderd zijn leden met ijs- of clubfaciliteiten die in de CS/BS-selectie of commerciële ploeg zitten.

Bij afname van het jasje wordt een borg van € 20,00 gerekend. De teruggave van deze borg wordt gedaan na inlevering ervan, zonder schade, bij beëindiging lidmaatschap. Daarnaast wordt er, vanaf het 1e jaar, ieder jaar een bijdrage van € 7,50 bij de contributie opgeteld zodat we uiteindelijk om de 5 jaar de gehele vereniging weer een nieuw jasje kunnen aanbieden. Men heeft het recht om het jasje (schoon en heel) om te ruilen indien het niet meer past. Ga zorgvuldig met het jasje om en gebruik deze waarvoor het bedoeld is. Oneigenlijk gebruik van het jasje of schade/verlies leidt tot verlies van de borg. Jasjes zijn te verkrijgen op de avond voor aanvang van de jaarvergadering welk in september plaats vindt. Daarna alleen op afspraak met de penningmeester:

Petra van Duin-Dam

E-mail: penningmeester@stgkoggenland.nl

Telefoonnr: 06-25052766

Gebruik beeldmateriaal

STG Koggenland maakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten foto’s en ander beeldmateriaal. Deze worden gebruikt op onze website, social media etc. Dit uitsluitend ter promotie van onze vereniging.
Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik hiervan, dan kun je dat op het inschrijfformulier aangeven. Wij wijzen erop dat we uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de beelden die ons bestuur verspreid. Wij hebben geen invloed op de activiteiten door andere partijen.
Je kunt ieder seizoen op het inschrijfformulier kenbaar maken indien je geen herkenbare weergave wenst. Wij wijzen erop dat bij invullen hiervan we geen selectieve publicaties ondersteunen per medium, zoals niet op social media, maar wel in de krant of nieuwsbrief.

 Lidmaatschap natuurijsvereniging

STG Koggenland is ontstaan uit de plaatselijke natuurijsverenigingen van het district Medemblik en wordt door deze gesteund. STG Koggenland leden hebben daardoor de plicht om ook lid te zijn van één van de plaatselijke natuurijsverenigingen uit het district Medemblik. Woon je in een ander district, dan mag dat een natuurijsvereniging uit het eigen District zijn. Geef op het aanmeldingsformulier aan van welke natuurijsvereniging je lid bent.

Categorie indeling

Als peildatum geldt de leeftijd, die voor 1 juli aan het begin van het schaatsseizoen is bereikt. Op de website van de KNSB vind je een overzicht van de verschillende categorieën.


Meedoen aan wedstrijden
Als je wilt deelnemen aan wedstrijden moet je per seizoen, aanvullend op een abonnement, een individuele wedstrijdlicentie aanschaffen bij de KNSB. Hiervoor maak je eerst op mijnKNSB een account aan met het relatie/licentienummer die je via de ledenadministratie hebt ontvangen. Dit is niet mogelijk/toegestaan voor het recreantenabonnement op maandag en vrijdag. Een maand voor afloop van deze licentie krijg je via de KNSB een herinnering met de vraag om deze te verlengen. NB. Vergeet niet de disciplines waarin je deelneemt te selecteren en de vereniging hieraan te koppelen.

In combinatie met de zelfstandig online aan te vragen KNSB-licentie ben je gerechtigd om aan wedstrijden in de KNSB disciplines (langebaan, marathon, shorttrack en skeeleren) deel te nemen. Inschrijven voor langebaan wedstrijden doe je zelf via https://inschrijven.schaatsen.nl

De KNSB wedstrijdlicentie

De zelfstandig, online aan te vragen wedstrijdlicentie is geldig voor alle disciplines.

De licentie dient door de rijd(st)er zelf te worden aangevraagd bij de KNSB en jaarlijks rond dezelfde datum via https://mijn.knsb.nl/login te worden verlengd.

Dit wordt niet door de ledenadministratie van STG Koggenland geregeld en de betaling dient dan ook rechtstreeks met de KNSB voldaan te worden.

Info hierover kunt u vinden op: https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie

Leden van STG Koggenland die na 1 juli in het bezit zijn van een geldige wedstrijdlicentie hebben daarmee toegang tot de langebaan, shorttrack en marathon wedstrijden. 

Een goed verloop van de wedstrijden

Voor een goed verloop van de wedstrijden hebben wij veel vrijwilligers nodig. Wij doen dan ook een vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden, ouders of andere bekenden om zich aan te melden bij het bestuur om te assisteren bij de wedstrijden. Zonder klokkers, starter, scheidsrechter en andere vrijwilligers kunnen er geen wedstrijden worden gereden.

Vanaf de start van het seizoen zal er een juryschema worden opgesteld en leden die wedstrijden rijden automatisch 1-2 keer per seizoen ingedeeld/opgeroepen gaan worden. Dit om zo de inspanning voor een ieder beperkt te houden, zoals bij meer sporten/verenigingen het geval is. We houden rekening met voorkeursdata, indien opgegeven. Dit betekent dat als je zelf een wedstrijd rijdt, je hiervoor iemand dient aan te leveren (een vriend(in), ouder, grootouder etc). Of uiteraard wisselen met een ander lid die op een ander moment staat ingedeeld. Een ieder blijft zelf verantwoordelijk voor vervanging. Zo blijft het organiseren van wedstrijden mogelijk. Wij hopen dat op deze manier genoeg ondersteuning te krijgen en een “afkoop”-regeling, zoals bij vele andere sporten het geval is, te voorkomen.

Aan- en afmeldingen kunnen worden gemaild naar: jury@stgkoggenland.nl

Marathon wedstrijden

Marathon wedstrijden worden niet door STG Koggenland georganiseerd maar door de marathoncommissie van IJsbaan De Westfries. Hiervoor dient men zich bij de marathoncommissie op te geven.

Voor meer informatie zie de website van de BVH, sectie marathon: www.schaatsenhoorn.nl (marathon)