De KNSB licentie. Het wedstrijdlicentiestelsel van de KNSB is vernieuwd en gaat in op 1 juli 2015. De nieuwe wedstrijdlicentie is geldig voor alle disciplines. De licentie dient door de rijd(st)er zelf te worden aangevraagd bij de KNSB. Dit wordt niet meer door de ledenadministratie geregeld en de betaling dient dan ook rechtstreeks met de…

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign