De KNSB licentie. Het wedstrijdlicentiestelsel van de KNSB is vernieuwd en gaat in op 1 juli 2015. De nieuwe wedstrijdlicentie is geldig voor alle disciplines. De licentie dient door de rijd(st)er zelf te worden aangevraagd bij de KNSB. Dit wordt niet meer door de ledenadministratie geregeld en de betaling dient dan ook rechtstreeks met de…

25 jaar Koggenland dat gaan we vieren niet zomaar even een dag je nee het bestuur heeft er voor gekozen om 4 “feest” momenten tijdens het seizoen te maken. Daar volgt de komende tijd meer informatie over. STG Koggenland is opgericht in 1990 en het toenmalige bestuur heeft tot doel gehad om de schaatsers die…

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign