De KNSB licentie. Het wedstrijdlicentiestelsel van de KNSB is vernieuwd en gaat in op 1 juli 2015. De nieuwe wedstrijdlicentie is geldig voor alle disciplines. De licentie dient door de rijd(st)er zelf te worden aangevraagd bij de KNSB. Dit wordt niet meer door de ledenadministratie geregeld en de betaling dient dan ook rechtstreeks met de…

De vakanties lopen weer ten einde. Het Seizoen staat bijna weer op beginnen, de redactie van de STG Koggenland site daarom nu alvast een oproep voor ouders, vrienden, kennissen die af en toe een wedstrijd verslag kunnen en willen schrijven voor de site. Het gaat om jeugd, junioren en senioren wedstrijden. Dus voel jij er…

STG Koggenland

© 2019 Geva Webdesign