VISIE (interclub)wedstrijden

STG Koggenland heeft als doel het aanbieden van trainingsfaciliteiten, wedstrijden en service op het gebied van de schaatssport. Het bevorderen en verbeteren van de schaatstechniek, het voorbereiden op en deelnemen aan wedstrijden en daarmee het ontwikkelen van schaatstalenten kenmerken de vereniging. Uiteraard is het wedstrijdrijden geen verplichting en staat plezier bij de ontwikkeling voorop. Inschrijven voor veel wedstrijden, bij abonnement inbegrepen, is vrijwillig en zelfstandig online te doen mits in bezit van een jaarlijks, zelfstandig te verlengen KNSB-licentie.

Clubwedstrijden & specials

Voor het verder ontwikkelen van talent wordt het wedstrijdrijden gestimuleerd, dat bijdraagt aan het toetsen van de eigen ontwikkeling. Ook voor trainers toont dit de vorderingen in techniek, tijd en gedrevenheid/gedrag. Hiervoor worden clubwedstrijden gefaciliteerd, allen gereden op de Westfries in Hoorn. Inschrijving online, zelfstandig en bij abonnement inbegrepen. Trainers motiveren rijders bij STG Koggenland om deel te nemen aan deze clubwedstrijden en volgen de ontwikkeling van de wedstrijdrijders op dit punt. Bij deze wedstrijden geldt voor sommige afstanden een limiettijd om aan een bepaalde afstandscombinatie deel te mogen nemen!

Naast reguliere clubwedstrijden vinden er jaarlijks speciale wedstrijden plaats. Ook hier geldt vrije, zelfstandige, kostenloze inschrijving. Echter staan deze laagdrempelige wedstrijden op zich en is er een klassement, waarbij ter motivatie individuele en/of clubprijzen te winnen zijn (Toon Steltenpool Bokaal en Westfries Kampioenschap Pupillen). Er wordt ook wel eens gereden in klassen, waarbij rijders met gelijke snelheid in dezelfde klasse worden ingedeeld i.p.v. per categorie. Iedere wedstrijdrijder wordt gestimuleerd om hieraan mee te doen. Leuk voor de rijder, leuk voor de club en meer ervaring in klassementrijden en soms andere afstanden/disciplines dan gewend.

Club- of recordwedstrijden in Heerenveen zijn een extraatje, vaak 2x per jaar, waarbij de club (soms gezamenlijk) ijs huurt in Thialf om rijders in een andere ambiance te kunnen laten rijden op een topbaan. Inschrijving is vrij en zelfstandig, wel tegen deelnamekosten om de ijshuur te bekostigen. Voor pupillen vanaf cat.C van belang om voor eind december plaatsingstijd NPT te rijden.

Interclubwedstrijden

Interclubwedstrijden zijn de volgende stap in de ontwikkeling en motivatie van de rijders. Deze gaan op uitnodiging en wordt een kleine extra bijdrage voor gevraagd t.b.v. inschrijfgeld. Deze wedstrijden beginnen met een uitnodiging vanuit de organiserende vereniging ergens in Nederland (of Duitsland). Hierbij wordt de vereniging als geheel uitgenodigd, met deelname van één rijder per uitgenodigde categorie. Naast de individuele strijd om PR’s gaat het hier vooral om goed te presteren als team STG Koggenland. Als derde uiteraard de individuele prijzen. Plezier als team  staat voorop, waarin iedereen elkaar stimuleert om boven zichzelf uit te stijgen en aan te moedigen als het even wat moeilijker gaat. Deze wedstrijden dienen als vervolg op actieve deelname tijdens clubwedstrijden, een goede trainingsinzet en discipline en een goed basisniveau in wedstrijdrijden. Winnen (individueel) is hierbij meestal niet primair het doel, de gehele teaminzet en -prestatie en het stimuleren van elkaar als team dragen bij aan de motivatie en het plezier in de wedstrijdsport.

Doelstelling van STG Koggenland is zoveel mogelijk wedstrijdrijders met een goed basisniveau aan interclubwedstrijden mee te laten doen. Naast individuele kansen tevens de ervaring op te laten doen om als team een mooi resultaat te kunnen behalen. Samen sta je sterk!

Selectiedoelstelling interclubwedstrijden

Omdat er bij interclubs (pupillen) vaak langere afstanden gereden worden (500m/700m) is het van belang dat er voldoende wedstrijdervaring is, rekening houdend met de eigen limieten bij clubwedstrijden. Vandaar dat een goed basisniveau een vereiste is. Immers is een 500m tijdens een interclub rijden en tijdens clubwedstrijden geen limiettijd hebben onverstandig i.v.m. ontbreken van ervaring. Selectie gebeurt door het wedstrijdsecretariaat, waarbij rekening gehouden wordt met deelname van iedere rijder met goed basisniveau aan een interclubwedstrijd. Tevens wordt rekening gehouden (geen garantie!) met eventueel benodigde tijden voor andere selectiewedstrijden, zoals het NPT, YF/CF limiettijden of de mogelijkheid tot het winnen/ verdedigen van een bokaal namens de vereniging.

Indeling in een hogere categorie dan de eigen behoort tot de mogelijkheden. Een goede mix in ervaring en snelheid is het streven bij deze wedstrijden. Afmeldingen leiden niet automatisch tot een selectie bij de volgende interclubwedstrijd.

Selectie van rijders gaat altijd per mail, waarbij binnen vastgestelde termijn gereageerd moet worden. Bij geen reactie wordt de volgende rijder in de rij uitgenodigd. Voor de allerjongste pupillen zal worden getoetst bij de trainer of de rijder geschikt is en/of dat er voor bepaalde afstand extra training nodig is. Naast de toetsing van de onervaren, jongste rijders zal altijd rekening gehouden worden met verzoeken of adviezen van trainers. Het streven is aangedragen rijders ook in te plannen voor deze wedstrijden en trainers, die de IC coachen, tijdig te informeren over de genodigden.

Het rijden op andere banen, de extra kans op een PR, het behalen van een goed teamresultaat, het rijden voor individuele prijzen, onder de vlag team STG Koggenland moet leiden tot extra plezier en motivatie bij de rijders zelf, maar ook onderling.

Alle genodigden en afmeldingen worden per seizoen vastgelegd, alsmede de behaalde plaatsen, en teamprestatie. Rijders wordt gevraagd om van deze ervaring verslag te doen in beeld en tekst, om deze (nieuwe) ervaring te delen op de website. Trainers wordt verzocht dit te stimuleren.

Over de keuze van uitnodigingen wordt anders dan intern overleg met trainers/DB niet gecorrespondeerd. Het is niet altijd mogelijk om iedere rijder/ouder hierin tevreden te stellen.

Wedstrijdsecretariaat  STG Koggenland                                      In overleg met:

Hermen Oussoren                                                                             Hoofdtrainer pupillen: Karin Schipper

Jolanda Kuip-Steltenpool                                                                Hoofdtrainer junioren: Ed Entius